CIRCLE W - Olle Wåhlberg
Horsemanship och Naturligt Ledarskap
Hästens mentala träning

På och Av
I träningen med Naturligt ledarskap blir hästen mera uppmärksam eftersom det är du som är ledaren och det därigenom är dina initiativ som hästen är beredd att följa. Han blir uppmärksam på om det är läge PÅ eller AV som gäller. Växlingen mellan koncentration och avkoppling ger också en annan effekt. Det blir en mental träning för hästen. Han kommer att slappna av mera fullständigt både fysiskt och psykiskt och kommer att vara mera koncentrerad när han ska prestera. För en tävlingshäst som ska göra intensiva fysiska prestationer kan det vara avgörande att hästen har förmågan att maximalt både koppla PÅ och AV.
Positiv stress
Precis som hos oss människor kan hästen uppleva positiv stress och negativ stress. Positiv stress skapas när hästen får uppgifter som han klarar av, och sedan får lättnad. Hästen stimuleras av att växla mellan spänning och avkoppling. Hästen har ju genom miljoner år utvecklat förmågan att snabbt växla mellan koncentration, blixtsnabb flykt,  å ena sidan, och lugn, avkoppling, betande och vila, å andra sidan.
Negativ stress
Negativ stress skapas när hästen känner sig osäker och inte vet hur han ska bete sig för att få en bekväm utväg. (till exempel vid inkonsekvent hantering, osäkert ledarskap eller enformig träning). Precis som hos oss människan,  så skapar en ihållande negativ stress hos hästen spänningstillstånd i musklerna - stressrelaterade muskelspänningar.  Det blir en ond cirkel: irritation och oro skapar muskelspänningar som i sin tur ökar den psykiska spänningen ytterligare, vilket förvärrar spänningen i musklerna. I människovärlden
blir ofta diagnosen så småningom "Utbrändhet" eller "Utmattningsdepression" om man inte lyckas bryta den onda cirkeln. Sannolikt  finns liknande tillstånd i den hästvärld som människan styr över. Hästar som aldrig kopplar av utan är rastlösa hela tiden eller hästar som blir uttröttade genom att ständigt vara spända.
Din andning påverkar hästen
Mental träning genom bra ledarskap och stimulerande övningar är ett sätt att förebygga "Utbrändhet" hos häst. Det är också viktigt att man som tränare är avslappnad och koncentrerad. Man kan lära sig att ta kontroll över sin egen andning (Yoga, Qi Gong och vanlig avslappningsträning  jobbar mycket med att träna medveten andning)  Genom att andas avspänt och därigenom bli avslappnad i kroppen  påverkar man  hästen positivt. "Andas lugnt och du blir lugn. När du är lugn blir hästen lugn. Andas!". Däremot om man andas ytligt och spänt bildas adrenalin i kroppen. Det känner hästen och den tolkar signalerna som "fara". Det är lätt hänt att man "slutar andas" när man är starkt koncentrerad på något (till exempel att träna en häst). Därför är det bra att påminna sig själv då och då, och ta några djupa andetag.


Till STARTSIDAN

© Olle Wåhlberg CIRCLE W