CIRCLE W - Olle Wåhlberg
Horsemanship och Naturligt Ledarskap

Handbok i

Naturligt ledarskap


Den metod för hästträning som vi kallar "Naturligt Ledarskap" är en vidareutvckling av NH (Natural Horsemanship). Den bygger på kunskapen att hästen som flockdjur har behov av en tydlig ledare för att känna sig trygg och harmonisk. Genom att  lära sig kommunicera  på hästens eget språk kan man bli en tydligare ledare och utöva verkligt horsemanship - ett fungerande hästledarskap. Med Naturligt ledarskap kommer hästens hela attityd att förändras.  Vi vinner hästens respekt och tillit utan att använda vare sig våld eller fysisk kraft. Vi får en häst som är både mera uppmärksam och mera avspänd. En säkrare hästhantering och en säkrare och roligare ridning blir resultatet antingen du rider western eller "engelskt".
- Träningsmetod


- Träningsprogram

- Mental träning

- "Trosbekännelse"

- Testa ditt ledarskap

Till STARTSIDAN

© Olle Wåhlberg CIRCLE W