CIRCLE W - Olle Wåhlberg
Horsemanship och Naturligt Ledarskap
GIFTIGA VÄXTER

Färska smörblommor är giftigt för hästar. Torkade smörblommor är det inte. 
Hästar brukar låta bli färska smörblommor, och andra växter som är giftiga,
så länge betet är tillräckligt men man ska inte helt lita på att hästarna själva väljer rätt.

Följande växter kan vara direkt giftiga för hästar:
Stånds, Vattenstånds, Stenkorsört, Korsört, Fingerborgsblomma, Fräken, Örnbräken, Sprängört, Odört, Falsk palsternacka, Munkhätta, Johannesört, Smörblomma, Buskar och häckar: Idegran, liguster, Rhondodendron, gullregn, tuja.
Robinia, buxbom och järnek.

Den här listan har jag fått av några hästägare som kommit fram till den genom att söka i böcker och på nätet. Jag känner inte själv till mer än en del av dessa växter men vill ändå publicera listan här.

Ekollon och ekbark kan vara mycket smakligt för hästar, men skadligt i större mängd.

Alsikeklöver sägs kunna orsaka vätskande muggliknande sår på vita ben. Det är ett ämne i örten som reagerar med solljuset under huden och bildar vätskande sår. Det är alltså inte när hästar äter klövern utan vid direktkontakt med benen.

De flesta av de här växterna är väl ovanliga i våra hästhagar. Men om man tveksam om någon växt man hittar så kan det väl vara bra att leta upp den i en flora och sen kolla om den finns med på den här listan.

 Till STARTSIDAN

© Olle Wåhlberg CIRCLE W